Om meg شات الطائف - شات

Om meg

0 kommentarer

Fra 1. september 2015 jobber jeg som manuellterapeut og primærkontakt ved Jeløy Fysioterapi i Moss.

Denne fagbloggen vil foreløpig få mer utløp for fagfilosofiske betraktninger og kritiske kommentarer vedrørende hva jeg anser som viktige (og vanskelige) utfordringer ved diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettplager. Fagbloggen er også et tankerom som jeg bruker til å organisere, videreutvikle og utfordre egen kunnskap om emner jeg anser som relevant for en bred forståelse av muskel- og skjelettplager.

Jeg håper først og fremst med denne siden å bidra til å øke den generelle forståelsen og bevisstheten om hva manuellterapi er, men også å formidle informasjon som kan stimulere til kritisk tenkning for personer med muskel- og skjelettplager og helsepersonell som behandler sådan.

Mine generelle tanker om manuellterapi

Det er mye som kan sies om manuellterapi. Først og fremst er det egentlig et veldig lite dekkende begrep da manuellterapi ikke betyr annet enn at det er terapi som formidles manuelt (med hendene). Breddekunnskapen til manuellterapeuter dekker mye mer enn bare manuell behandling og derfor ønsker jeg ideélt sett å fremstå i en rolle som profesjonell veileder og personlig rådgiver innen smerte- og bevegelsesproblematikk.

Fysioterapi, kiropraktikk, osteopati og naprapati er eksempler på andre terapiformer som primært formidles manuelt. Det er ikke alltid enkelt å forstå forskjellen på de ulike formene for manuelle terapier, da det kan være både stor variasjon og mange likheter på hvordan behandlingen utøves innad i de ulike behandlingsformene.

En profesjon blir dog aldri bedre enn den som utøver den.

Det som først og fremst allikevel skiller manuellterapi og kiropraktikk fra de andre behandlingsformene er at de er primærkontakter med henvisnings- og sykemeldingsrett. Dette er et direkte resultat av et prøveforsøk som ble omtalt som Henvisningsprosjektet og ble vedtatt av Stortinget i 2005 som en landsdekkende ordning. Med denne rollen følger et større ansvar og strengere krav til kvaliteten på tiltak som utøves for pasienten, men også en utvidet dimensjon av oppfølging overfor personer med muskel- og skjelettplager.

Utover rollen som primærkontakt er min personlige mening at den største forskjellen mellom manuellterapi, fysioterapi, kiropraktikk, osteopati og naprapati er kvaliteten på vurderingsgrunnlaget for HVORFOR, NÅR og HVORDAN de ulike behandlingstiltakene benyttes.

Med den stadig økende informasjonsmengden om helse og forskning er det ikke enkelt å vite hva man skal tro og hvem man bør høre på. Tilgjengeligheten på oppdaterte nyheter om sykdom og ulike behandlingsformer gjør at det ikke lenger er en selvfølge at helsepersonell er de som sitter på “siste nytt”. Et annet moment er at “siste nytt” gjerne er utdatert eller blir påvist å være feilaktig neste dag.

Jeg har ingen tro på at denne utviklingen kommer til å forandre seg og dette gjør det enda vanskeligere for pasienter å orientere seg om egen tilstand og vanskeligere for helsepersonell å utfylle den forventede rollen som den som sitter på de “korrekte” svarene. Jeg tror derfor at man som manuellterapeut bør søke en balanse mellom det å være oppdatert, kritisk og ydmyk, men enda viktigere – kunne vurdere kvaliteten og verdien av “siste nytt”.

Mitt motto er at det er uten tvil mye om menneskekroppen vi fremdeles vet lite om,

men at vi allikevel kan gjøre svært mye med det vi allerede vet.

Postet av Sigurd   @   14 December 2010 0 kommentarer

0 kommentarer

Kommentarfeltet er stengt.

EXULT designed by ZENVERSE  |  In conjunction with Reseller Hosting from the #1 Web Hosting Provider - HostNexus.