forskning | M A N U E L L T E R A P I شات الطائف - شات
2 June 2012

Forskning og filosofi ved diagnostikk og utredning

Post Thumbnail of Forskning og filosofi ved diagnostikk og utredning

For litt over ett år siden skrev jeg et sted; hvor går grensen mellom forskning og filosofi?

Spørsmålet ble dessverre ikke besvart, men det var muligens fordi spørsmålet ble stilt litt fra sidelinjen i en fagdiskusjon omhandlende relevansen av et visst data i tilnærmingen av en viss problemstillingen innen muskel- og …

22 February 2012

Analysis of the validity of the cervical flexion rotation test in diagnosing cervicogenic headache

Post Thumbnail of Analysis of the validity of the cervical flexion rotation test in diagnosing cervicogenic headache

This post was eventually triggered by a youtube video where Doctor of Physical Therapy, Francois Prizinski, presents the cervical flexion rotation test as a “very powerful test” to diagnose cervicogenic headaches. This interpretation is based on a QUADAS score hitting 12 out of 14 possible points. That is truly, as …

11 March 2011

Del 1 – Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av beste tilgjengelige forskning

Post Thumbnail of Del 1 - Evidensbasert praksis i manuellterapi: Integrasjon av beste tilgjengelige forskning

Veldig mange manuellterapeuter har hørt om begrepet evidensbasert praksis i en eller annen sammenheng. Ofte assosieres uttrykket “evidensbasert” med noe positivt, noe som forskningen støtter opp under og som en form for kvalitetsstempel. Det er derfor fristende for mange å bruke begrepet evidensbasert praksis om ganske så mye, såpass mye …

EXULT designed by ZENVERSE  |  In conjunction with Reseller Hosting from the #1 Web Hosting Provider - HostNexus.