M A N U E L L T E R A P I - Forstå smerter: Hva det er og hva man kan gjøre med det شات الطائف - شات

Forstå smerter: Hva det er og hva man kan gjøre med det

Arkivert i kvalitetskunnskap 5 kommentarer
Print Friendly

Den moderne vitenskapens fremskritt har radikalt forandret måten vi forstår smerte på. For de som plages av vedvarende smerter bringer nyere teorier om smerte et håp, verdifull kunnskap og retning mot veien fremover.

En av mange som kjemper i kampen mot smerter er Hunter Integrated Pain Service. HIPS har mange års erfaring i mandat av å være bindeleddet mellom sekundær og tertiær helsesektor i Australia. Kommunikasjon om smerte er vanskelig nok fra en person til en annen, og når større og mindre enheter i helsevesenet skal samarbeide om komplekse smerteproblemer kan det by på noen utfordringer.

Som en del av et større prosjekt som har som mål å styrke båndene mellom primærhelsetjenesten og spesialiserte smerteklinikker i Australia laget de derfor en kort og lettfattelig video om smerte; hva det er og hva som kan gjøres med det.

Videoen er til fri distribusjon så lenge det ikke er til kommersielt bruk, og på kort tid har den blitt en liten hit på verdensbasis i miljøer som har spesiell interesse for behandling av smerter. Videoen finnes allerede på mange norske nettsider, men den er såpass bra og informativ at jeg legger den inn under hva jeg betegner for kvalitetskunnskap, dessuten har jeg lagt på norsk tekst.

YouTube Preview Image

Hovedformålene til HIPS med det dette prosjektet er:

  1. Å få fortgang på paradigmeskiftet vi nå ser foregår i smerteverden.
  2. Å ytterligere styrke samarbeidet mellom den primære og tertiære helsetjenesten gjennom felles prosjektarbeid.
  3. Å understreke og fremheve at individuelle vinnere er nødvendig i kampen for å stimulere til en forandring slik at flere kan dra nytte av et styrket samarbeid.
  4. Å demonstrere at et tydelig engasjement er nøkkelen for å effektivisere kommunikasjonen på tvers av de ulike instanser i helsevesenet, og at dette engasjementet er avgjørende i arbeidet for å akselerere denne forandringen.

Denne videoen var altså det første resultatet som følge av prosjektet. Utviklingen av en YouTube-video ble vektlagt som spesielt viktig fordi det tillot kommunikasjon av viktige budskap om smerte på en klar og konsis måte, men enda viktigere var at dette formatet skulle være gjenkjenbart og lett tilgjengelig for publikum.

En ytterligere tanke ved å produsere en kort utdanningsvideo var at den skulle være til nytte for behandlere som ga tilbakemeldinger om at de trengte visuelle læringsverktøy som kunne bidra til å effektivisere individuell pasientutdanning.

Videoen ble produsert uten copyright restriksjoner fordi den skulle være mest mulig tilgjengelig og med formål om at budskapet skulle spres til flest mulig. Som man sier: god kunnskap kan ikke gjentas ofte nok!

Postet av Sigurd   @   9 December 2011 5 kommentarer
Tags : , , ,

5 kommentarer

Kommentarer
Dec 9, 2011
23:31
#1 rolf-inge :

Hei Sigurd!
Et flott stykke arbeid du her har gjort i oversettelsen.Dette er i utgangspunktet en god informativ videosnutt MEN kan noen gi meg en forlaring på hvorfor den skal gå så bort i hel… fort.Er det en pedagogisk tanke bak denne videoen har de skutt over mål slik jeg ser det.
Konsentrasjon og fokus er redusert hos kroniske smertepasienter.Jeg er frisk og relativt oppegående,men måtte virkelig jobbe for å følge med .
Dette stoffet skal ha mulighet til å syyynke iiiiinnn noe denne videoen ikke legger opp til,desverre,for den er god!

Author Dec 10, 2011
00:01
#2 Sigurd :

Hei, Rolf-Inge. Er helt enig med deg. En ting er at personer med fagkunnskap om smertefenomener gjenkjenner nok av informasjonen til å gjøre den sammenhengende, en annen ting er hvis man ikke har denne bakgrunnen selv. Er forsåvidt også under inntrykk av at det er flest helsearbeidere som “digger” denne videoen…

Hurtig monolog, i tillegg til hurtigendrende visuelle inntrykk PLUSS subtitler gjør vel at den blir enda mindre nyttig som pasientinformasjon. Men, et av målene med videoen var også å få helsearbeidere flest til å skjønne at det er et paradigmeskifte på gang og det var vel så mye i den hensikt jeg valgte å poste videoen… Takk for god kommentar!

Dec 30, 2011
00:04
#3 ekspasient, terapeut og høyt utdannet kroniker :

Hei, har lest både ditt forrige innlegg (del 3) og sett denne videosnutten. Godt å høre at kritisk holdning vokser og gror i fagmiljøene. Jeg venter spent på fortsettelsen….

Fra min synsvinkel (som fagperson innen mitt terapeutfelt og som eksmanuellterapipasient) gjenstår nå å være like kritisk til den “psykososiale” biten av tankegangen / det kliniske arbeidet, som det virker som du / dere er til det biomedisinske.
Jeg har en opplevelse av at bio-forstavelsen styrer dere psykologiske og sosialt i bestemte og til dels avgrensede retninger. Jeg har lett etter litteratur som omhandler begrepet biopsykososialt, og kom i dag over en lenke til legetidskriftet. Legger den ved her.

http://tidsskriftet.no/article/628875

Author Dec 30, 2011
19:12
#4 Sigurd :

Hei igjen og takk for oppmuntrende tilbakemelding. Det gleder meg at du deler av din erfaring og kompetanse på dette etter min mening – særdeles vanskelige og utfordrende temaet!

Jeg tror jeg nå bedre forstår hva kritikken mot den bio-psyko-sosiale modellen grunner i og Kirkengens artikkel med utgangspunkt i såkalte “funksjonelle/somatiserings lidelser” setter virkelig problemstillingen inn i absolutt korrekt perspektiv. Denne kommer jeg absolutt til å dele videre!

Å posisjonere seg fra et fenomenologisk perspektiv gir nok et fyldigere filosofisk og erkjennelsesteoretisk grunnlag for diskusjon og problemsøking enn fra et rent biopsykososialt perspektiv alene. Dette er noe jeg i høyeste grad kommer til å utforske mer fremover!

Fra mitt faglige ståsted som manuell behandler har jeg ingen problemer med å se at manuelle teknikker på samme måte som smertemedikamenter er utilstrekkelig. Det er klart at dette for meg og sannsynligvis også en del leger, fører til en følelse av avmakt og dermed dessverre utfordrer diskusjon og tilnærming om dette temaet ytterligere. Konsekvensen av slike situasjoner er ikke vanskelig å finne i den polariserte avstanden mellom langvarige syke og helsevesenet, nesten daglig settes det tabloid søkelys på dette.

Vi har ekstremt mye igjen å lære, blant annet at smerte er ikke bare smerte. Langvarige smerter representerer en helt annen utfordring som de færreste tar på strak arm. Mine tanker går til Mette Grøholdt som sa så treffende “Det krever mer styrke å være syk, enn frisk”. Jeg vil gjerne legge til “og det krever ENDA mer styrke for å gå fra å være syk til å bli frisk”. Med dette tenker jeg ikke bare på den styrken og motet en langvarig syk må ha for å forholde seg til seg selv og omverden, men ikke minst at det også krever styrke og mot hos den som ønsker å hjelpe noen med langvarige smerter. Dette krever ekstremt mye mer enn en urokkelig tro på egne kognitive, sosiale og kliniske kunnskaper og evner som behandler. Man må med andre ord, ha styrke og mot, for å re-vurdere sitt eget verdensbilde som behandler. På samme måte som mange kan mene at “kronikere” ikke tar nok eget initiativ og ansvar for å forandre eget verdensbilde, er det nok jaggu like mange behandlere som mangler samme initiativ.

Jeg har enormt mange tanker om dette, men beklager at jeg ikke har tid akkurat nå til å svare deg så utfyllende som jeg egentlig ønsker. Har dog en følelse av at diskusjonen ikke stopper her (forhåpentligvis). Jeg vil samtidig oppfordre andre lesere om å ikke være tilbakeholdne i å bidra i kommentarfeltet her for å spinne tråden videre. Igjen, tusen takk for bidraget!

Med vennlig hilsen, Sigurd.

Dec 31, 2011
00:02
#5 ekspasient, terapeut og høyt utdannet kroniker :

Takk for svar. Jeg tenker en del på hvordan jeg kan bruke mine egne erfaringer til nytte for andre. Min historie er min helt unike, men jeg tror den allikevel er gjenkjennelig for mange mennesker.

Jeg er en av dem som har gått veien fra kroniker til ikke – kroniker. Det er litt vanskelig for meg å være veldig konkret på dette, for jeg trenger beskytte både meg selv og andre mennesker.

Det jeg kan si er at det har vært helt nødvendig for meg å styre den prosessen selv, i mitt eget tempo og faktisk med mine valgte hjelpere. Det er vel noe dere som behandlere kan tenke litt på.
Jeg ser Kirkengen skriver litt om objektiveringen på slutten av artikkelen. Jeg tenker da at en erkjennelse av subjektivitetens suverenitet i denne sammenheng, er noe jeg ville ønske meg. Ikke fordi jeg ikke lytter til det fagfolk kan bidra med, men fordi denne typen helseutfordringer kanskje krever at personen det gjelder, kjenner etter om det stemmer, inni seg selv.
På en måte kan jeg vel si at jeg trengte skape min egen historie og sammenheng i dette, som ikke gjør krav på noen som helst trad. objektiv sannhetsgehalt, men som gjør at jeg selv kan falle på plass, i kropp og “sjel”. Og det er det bare jeg selv, pasienten, som kan gjøre. Hjelperne får andre roller her.

Jeg vil også nevne en ting som jeg tror behandlere skal være spesielt oppmerksom på, nemlig retraumatisering. Når man forholder seg til smertefulle kroppen kan man lett skape gjentagelser som er vonde og skremmende. Noe som i og for seg kanskje ikke trenger være uheldig, men som kan bli det hvis man ikke forstår det som skjer. Kirkengen beskriver hvordan hun er oppmerksom på dette og spør pasienten om dette minner om noe.

Jeg er en av dem som har gått svært dypt i dette. Jeg vet derfor hvorfor jeg aldri skulle vært manipulert på, og hvorfor kognitive terapeutiske tilnærminger ikke er tingen. Dette nevner jeg fordi jeg nok synes de psykologiske tilnærmingene er litt ensidig i denne tradisjonen. Jeg har støttet meg til helt annen tenkning og psykologisk teori.

Jeg skal fortsette å tenke på hvordan jeg kan være til nytte med mine erfaringer. Jeg har den fordelen at jeg har lang erfaring som terapeut selv, og at jeg også er akademiker og underveis i min forskerutdanning. Jeg er derfor i stand til å teoretisere rundt dette.
Det jeg planlegger nå er å ta kontakt med den manuellterapeuten som retraumatiserte meg, som et ledd i prosessen med å legge alt dette bak meg.

Takk for ordskiftet.

Legg igjen en kommentar

Forrige post
«
Neste post
»
EXULT designed by ZENVERSE  |  In conjunction with Reseller Hosting from the #1 Web Hosting Provider - HostNexus.