Hva er manuellterapi? شات الطائف - شات

Hva er manuellterapi?

0 kommentarer
 • Manuellterapi er en 2-årig mastergradsutdanning på universitetsnivå for fysioterapeuter som fører til spesialkompetanse om tilstander relatert til muskel- og skjelettsystemet.
 • Manuellterapeuter har siden 01.01.2006 hatt status som selvstendige primærkontakter innen sitt gjeldende fagområde på samme måte som leger, tannleger og psykologer.
 • Man trenger ikke henvisning fra lege for å oppsøke en manuellterapeut.
 • Primærkontakter har relevant utdanning innen differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser, radiologi og trygdefaglige emner. Manuellterapeuter kan derfor ved behov:
  • rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT).
  • henvise direkte til spesialisthelsetjenesten som for eksempel til avdeling for ortopedi, revmatologi, nevrologi, nevrokirurgi og øre-nese-hals.
  • sykemelde inntil 12 uker.

Manuellterapi er en spesialitet innen fysioterapi, ikke så ulikt som for eksempel ortopedi som en spesialitet innen medisin. Det finnes flere spesialfelt i fysioterapi, på samme måte som det finnes ulike spesialfelt i medisin og sykepleie. Dette kan være fysioterapeuter med spesialkompetanse innen barne- og ungdomsfysioterapi, psykiatri og psykosomatikk, kvinnehelse, idrettsfysioterapi, hjerte- lungefysioterapi og nevrologi.

Manuellterapi er i denne sammenhengen betegnelsen for den type fysioterapi som primært er orientert om manuell undersøkelse, vurdering og behandling av belastningsplager og skader i muskel- og skjelettsystemet.

Hva gjør manuellterapeuter?

 • Under første konsultasjon bruker manuellterapeuter god tid på en strukturert samtale for å nøye kartlegge symptomer og hvordan disse påvirker pasienten. Manuellterapeuter kartlegger også tidligere sykehistorie og utforsker andre relevante tema som kan påvirke, opprettholde og/eller forklare symptomene.
 • Manuellterapeuter bruker manuelle undersøkelsesteknikker for å vurdere nerve-,  muskel- og skjelettsystemtets funksjon og vurderer til hvilken grad symptomer oppstår fra nerver, muskler og/eller ledd.
 • Manuellterapeuter bruker behandlingsmetoder som er vitenskapelig utprøvde og tilpasser metodene til pasientens individuelle situasjon.
 • Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og leddmanipulasjon, øvelsesbehandling med fokus på motorisk kontroll, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger, nervemobilisering og undervisning i mestringsstrategier/kognitiv terapi.
 • Manuellterapeuter har utvidet kunnskap om hvilke faktorer som påvirker helse og prognose for ulike tilstander og kan derfor vurdere hvilke tidsperspektiv pasienten bør forholde seg til.
 • Manuellterapeuter foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner og symptomer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet kan skyldes biologiske, psykologiske og/eller sosiale forhold. Manuellterapeuter er derfor også utdannet til å kunne gi utfyllende råd og veiledning til hvilke tiltak som kan forsøkes selv for å påvirke disse forholdene i positiv retning og/eller hindre tilbakefall.
Postet av Sigurd   @   4 December 2010 0 kommentarer

0 kommentarer

Kommentarfeltet er stengt.

EXULT designed by ZENVERSE  |  In conjunction with Reseller Hosting from the #1 Web Hosting Provider - HostNexus.